Jeżyki

Grupa III "Jeżyki" 5-latki

   W grupie „Jeżyków” pracują: Pani Iza Utnicka, Pani Katarzyna Łuczak i Pani Magdalena Zielińska. Grupa liczy 18 dzieci, wśród których jest 5 dziewczynek i aż 13 chłopców.  Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe świata i aktywne zarówno  podczas zabaw jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i w ogrodzie przedszkolnym. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci poszerzają swoją wiedzę i rozwijają swoje umiejętności. Przed nimi bowiem ważne wyzwanie- wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie jest wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Kolorowe karty”.