Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – grupa dzieci młodszych (w wieku 3 i 4 lat)

 

6.00–8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.15–8.30

Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych.

8.30–9.00

I Śniadanie- realizacja założeń programowych- kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłku.

9.00–9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk i zębów, korzystanie z toalety, ćwiczenie samodzielności.

9.15–10.15

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.15–10.50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka prawidłowego zakładania butów, ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery, zabawy z językiem obcym nowożytnym.

10.50-11.00

Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

11.00-11.30

II śniadanie- kształtowanie nawyków żywieniowych.

11.30- 12.00

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12.00-13.20

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola, zachowanie zasad bezpieczeństwa. Zajęcia edukacyjno- wychowawcze uwzględniające indywidualne potrzeby dziecka.

13.20-13.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

13.30-14.00

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

14.00–17.00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,  zabawy spontaniczne wg pomysłów dzieci, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna o charakterze działań rozwijających zainteresowania dzieci, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Ramowy rozkład dnia- grupa dzieci starszych (w wieku 5 i 6 lat)

 

6.00–8.15

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym.

8.15–8.30

Poranne ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne.

Przygotowanie do śniadania – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania       samodzielności, nawyków higienicznych.

8.30–9.00

I Śniadanie- kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłku, dbałość o zdrowie.

9.00–9.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk i zębów, korzystanie z toalety, ćwiczenie samodzielności.

9.15–10.25

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.25–10.50

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka samodzielnego ubierania się, wiązania sznurowadeł zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, zabawy    z językiem obcym nowożytnym, zabawy rytmiczne.

10.50-11.00

Przygotowanie do drugiego śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

11.00-11.30

II śniadanie- kształtowanie nawyków żywieniowych

11.30- 12.00

Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

12.00-13.20

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia edukacyjno- wychowawcze uwzględniające indywidualne potrzeby dziecka. Praca z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13.20-13.30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

13.30-14.00

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką i nożem). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

14.00–17.00

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,  zabawy spontaniczne wg pomysłów dzieci, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Praca indywidualna o charakterze działań rozwijających zainteresowania dzieci, zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.