Jeżyki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2024:
 • rozwijanie mowy,
 • synchroniczna gra na instrumentach,
 • przypomnienie nazw instrumentów,
 • zapoznanie z monetami i banknotami,
 • wdrażanie do posługiwania się pieniędzmi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie odruchu przyjmowania prawidłowej postawy,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • poznawanie zawodów związanych z produkcją filmową i teatrem,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie współpracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • kształtowanie percepcji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie kreatywności,
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • wszechstronny i harmonijny rozwój organizmu,
 • wyrabianie dykcji i artykulacji,
 • doskonalenie aparatu ruchowego i koncentracji uwagi,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej,
 • zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • poznanie krajów sąsiadujących z Polską,
 • zapoznanie z potrawami innych Państw,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • uwrażliwianie na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.