Statut

Statut przedszkola- stanowi wewnętrzne prawo działalności i funkcjonowania placówki- pobierz plik PDF