Rekrutacja 2022/2023

WAŻNE TERMINY:

od 7 – 11 marca (dotyczy dzieci uczęszczających do placówki)
składanie
deklaracjio kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok 2022/2023

od 14 – 25 marca (dotyczy dzieci nowo przyjętych od 1 września)
przyjmowanie
wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych z art. 131 ust. 1-3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Informacje aktualnie dostępne na temat rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ważne informacje, są dostępne także w zakładce REKRUTACJA – prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.