Ogłoszenia

REGULAMIN KONKURSU- pobierz plik PDF 1, pobierz plik PDF 2

 


REKRUTACJA 2024/2025

WAŻNE TERMINY:
13 marca – 19 marca (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola)

składanie deklaracji o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

20 marca – 5 kwietnia (dotyczy dzieci nowoprzyjętych od 1 września)
przyjmowanie wniosków oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych z art. 131 ust. 1-3 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Informacje aktualnie dostępne na temat rekrutacji:  https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ważne informacje, są dostępne także w zakładce REKRUTACJA –  prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.

 


W dniach 05.02.- 09.02.2024 r.

w naszym przedszkolu prowadzona była już po raz drugi

Akcja „Mamo, tato zobacz co jem w przedszkolu”.

Akcja miała na celu pokazanie rodzicom

jak wyglądają posiłki przygotowywane dla dzieci

w przedszkolu przez nasze Panie kucharki.

Poniżej prezentujemy zdjęcia przykładowych posiłków.

 

 


Drodzy Rodzice!

W dniach 05.02.- 09.02.2024 r.

prowadzona będzie w naszym przedszkolu po raz drugi

Akcja „Mamo, tato zobacz co jem w przedszkolu”

Podczas trwania akcji będą wykonywane zdjęcia posiłków

i umieszczane na naszym przedszkolnym Facebooku.

Będą mogli Państwo zobaczyć jak wyglądają posiłki

przygotowywane w naszym przedszkolu przez Panie kucharki.

        Podsumowanie po zakończonej akcji będzie dostępne na naszej stronie internetowej.   

            

                   


 

Nasza placówka bierze udział w kampanii Syty_POZnan, której celem jest zbiórka żywności w placówkach edukacyjnych w Poznaniu organizowana przez firmę Lyke i Fundację Good Challenge.

Zachęcamy do udziału w akcji!

 Zbiórka trwa przez cały grudzień.
Co zbieramy?
 Potrzebne są produkty spożywcze o długiej dacie ważności - takie jak konserwy, słoiki, kawa czy słodycze.

 Zebrana żywność przekazana zostanie do organizacji charytatywnych, m.in. Zupa na Głównym, Jadłodajnia Ubogich, Dom Nadziei im. Św. Józefa-s. Elżbietanki, Pogotowie Społeczne
 Dowiedz się więcej: https://sytypoznan.pl/

 

 


 

Akcja charytatywna „Góra Grosza”

Nasze przedszkole po raz kolejny bierze udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza".
Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance i ich rodzinom!!!
Wesprzyj akcję i pomóż potrzebującym!!!

Organizatorem akcji jest „Towarzystwo Nasz Dom”.

Zbiórka pieniędzy będzie trwała od 1 listopada 2023 r. do 29 lutego 2024 r. W przedszkolnym przedsionku znajduje się słoik przeznaczony na monety.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski.


 

 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

Szanowni Państwo,

Miasto Poznań już po raz trzeci zaprasza dzieci z poznańskich przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Cztery pory roku w świecie zapylaczy”, a zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej własne obserwacje życia zapylaczy w dowolnej porze roku.

Poniżej przesyłamy link, z informacjami o konkursie:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/pszczoly/news,9980/cztery-pory-roku-w-swiecie-zapylaczy-konkurs-plastyczny-dla-dzieci,200912.html

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

 


 

POMOC PRAWNA, PORADY OBYWATELSKIE, MEDIACJA

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje m.in.:

-      poinformowanie o: obowiązujących przepisach, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach oraz kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

-      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

-      sporządzenie projektu pisma w sprawach związanych z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym i sądowo administracyjnym (oprócz pism procesowych w toczącym się postępowaniu),

-      sporządzenie projektu pism: o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym,

-      mediacje.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje m.in.:

-      wsparcie dla osób zadłużonych, osób z niepełnosprawnościami, pokrzywdzonych przestępstwem, cudzoziemców

-      działania dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta np. z zakresu spraw rodzinnych, mieszkaniowych, zabezpieczenia społecznego, sporządzenie planu działania i pomoc w jego realizacji,

-      mediacje.

 

ULOTKA 2023- pobierz plik WORD, pobierz plik PDF

ULOTKA 2023- UK- pobierz plik WORD, pobierz plik PDF

 

 


 

REKRUTACJA 2023/2024 

WAŻNE TERMINY:

od 7 – 13 marca 2023r. (dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkola)
składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na rok 2023/2024 

od 14 – 27 marca 2023r. (dotyczy kandydatów do przedszkola) złożenie wniosku do przedszkola oraz dodatkowych dokumentów wynikających z kryteriów zapisanych z art. 131 ust. 1-3 ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 1762 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089, 2245) oraz kryteriów określonych przez organ prowadzący.

Informacje aktualnie dostępne na temat rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

Ważne informacje, są dostępne także w zakładce REKRUTACJA – prosimy o śledzenie informacji na bieżąco.


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w zbiórce kociej karmy

organizowanej w naszym przedszkolu

w dniach13-28.02.2023r.

 

Potrzeb jest dużo, ale najważniejsze jest jedzenie w te chłodne dni. 

Jaką karmę zbieramy?:

· wysokiej jakości,

· suchą lub mokrą,

· najlepiej z dużą zawartością mięsa. 

 

Na zbiórkę można przekazać również żwirek oraz kocie akcesoria.

Zebrana karma zostanie przekazana do Urzędu Miasta Poznania, skąd trafi do osób, które społecznie zajmują się dokarmianiem kotów wolno żyjących oraz organizacjom pomagającym kotom.

 

Dziękujemy!

 

zbiórka

 

 

 

Artykuły