Regulaminy

Regulamin Przedszkola Nr 98 "Słoneczko" zawierający zasady przyprowadzania i odbierania dzieci- pobierz plik w PDF

 

Regulamin wycieczek organizowanych w Przedszkolu Nr 98 "Słoneczko" w Poznaniu- pobierz plik w PDF

 

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Przedszkola Nr 98 "Słoneczko"- pobierz plik w Wordpobierz plik w PDF

 

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych w Przedszkolu Nr 98 "Słoneczko"- pobierz plik w Word, pobierz plik w PDF

 

Koncepcja przedszkola- pobierz plik

 

Program wychowawczy przedszkola- pobierz plik

 

Polityka ochrony dzieci- pobierz plik w PDF

 

Procedury bezpieczeństwa zdrowotnego w Przedszkolu Nr 98 "Słoneczko"- pobierz plik w PDF

 

Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka- pobierz plik

Dyrektor Przedszkola nr 98 „Słoneczko” informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/237/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 9 lipca 2019r.w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego z 2019r., poz.6760).

W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nr 98 wprowadza się elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka „iPrzedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliżeniowe.

W związku z tym prosimy wszystkich rodziców o zapoznanie się z regulaminem „Korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka”, umieszczonym na naszej stronie i na tablicy ogłoszeń oraz o pobranie indywidualnych kart zbliżeniowych w sekretariacie przedszkola.