Biedronki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC 2024:
 • rozwijanie i szanowanie odmienności innych dzieci,
 • zapoznanie z kulturą innych krajów,
 • poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata,
 • rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi,
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel,
 • podejmowanie wspólnej zabawy z innymi dziećmi,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych (morze, góry), opisywanie krajobrazu nadmorskiego i górskiego,
 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania na wakacyjnym wyjeździe,
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • rozwijanie aktywności badawczej,
 • zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków,
 • eksperymentowanie podczas zabaw (zabawy z wodą i piaskiem; tym co utrzymuje się na wodzie a co tonie),
 • określanie właściwości fizycznych piasku i wody,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wiersza
 • zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych, posługiwanie się liczebnikami głównymi
  w zakresie 5 i więcej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia i klasyfikowania przedmiotów ze względu na daną cechę,
 • określenie liczebności zbioru bez liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • poznaje potrzebę segregacji śmieci, zna etapy segregowania odpadów,
 • doskonali wiedzę na temat plastiku i metali, rodzajów papieru,
 • wspólne świętowanie 3.06.2024 Dnia Dziecka podczas „Piżamowej dyskoteki”,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym przedszkola – udział 06.2024 w przedstawieniu Teatru Krokodyl „Bajka o królu Nicnierobie”
 • pożegnanie koleżanek i kolegów z grupy „Sów” kończących edukację przedszkolną.