O przedszkolu

Misja Przedszkola nr 98 „Słoneczko"
Tworzenie przedszkola bezpiecznego i przyjaznego, które umożliwia wszechstronny rozwój dzieci oraz dobrze przygotowuje je do dalszego kształcenia.

O przedszkolu.
Przedszkole zostało otwarte 1 września 1968r.
Organ prowadzący: Miasto Poznań
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Wielkopolski Kurator Oświaty, ul. Kościuszki 93 w Poznaniu.

Personel: Nauczycielki przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, wieloletnią praktykę i doświadczenie.
Liczba nauczycielek: 8
Liczba pracowników administracji: 3
Liczba pracowników obsługi: 7

Budynek: Wolnostojący z 4 pięknymi salami dydaktycznymi.

Ogród: Duży, pełen zieleni i bogato wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych.
Ilość miejsc: 72
Ilość oddziałów: 4
Liczba dzieci w grupie: 18