Rodzicu!

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko ma trudności z przyswajaniem nowej wiedzy, z wymową, jest bardzo ruchliwe lub zbyt wolne, czy też sprawia problemy wychowawcze i zachowuje się niezrozumiale, jest nieśmiałe, zamknięte w sobie oraz przejawia problemy w kontaktach z rówieśnikami– zgłoś się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 

Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3

ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel./fax. 61 639 76 65
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl

 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

ul. Słowackiego 54/56
60-521 Poznań
tel. 61 639 76 66
adres e-mail: ppp1poznan@wp.pl